„110-ти мобилен полк за логистична поддръжка” на Сухопътните войски в гр. Пловдив от 01.07.2013 г. се реорганизира в „110-ти Логистичен полк” и започва изпълнение на задачи по нови щатно-длъжностни разписания. Това наложи редуциране на личния състав.
В тази връзка в последния работен ден на месец юни командирът на полка полковник Радослав ЯНЕВ проведе тържествено събрание. По време на събранието на освободените цивилни служители от формированието, засегнати от реорганизацията и поради придобито право на пенсия бяха изказани благодарности за всеотдайността при изпълнение на трудовите задачи.
На цивилните служители бяха връчени рекламни сувенири и Благодарствени адреси от командира на формиранието за спомен и с пожелание: „Бъдете горди със служебната си дейност в редиците на 110-ти Мобилен полк за логистична поддръжка!”
На 1 юли 2013 г. на полигон „Ново село” ще се проведе церемония по откриването на многонационалната съвместна подготовка “Black Sea Rotational Force 13” с участието на военнослужещи от морската пехота на САЩ, Сухопътните войски на Република България, Република Сърбия, Румъния и Азербайджан.
От българска страна участие в него ще вземат военнослужещи от в.ф. 42000-Карлово, от състава на 61 механизирана бригада. Съвместната подготовка ще се проведе на два етапа – от 01 юли до 13 юли и от 16 юли до 02 август.  
В съвместната подготовка ще вземат участие над 500 военнослужещи от всички нации. Деня за високопоставени гости и медии ще се състои на 01 август на полигон „Ново село”.
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени