ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Минали процедури 2016
Доставка на акумулаторни батерии за радиостанции Харис - 24.11.2016 г.
Доставка на резевни части за комуникационно - информационна техника
Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на военните формирования от Сухопътните войски и на обектите към тях.
Транспортиране на личния състав на военни формирования 52590, 54100 и 22130 - район Кабиле, 24620 - Свобода до месторабота и обратно - по Рамково споразумение
Доставка на електрическа енергия и коордонатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар - 11.11.2016 г.
Доставка на топлинна енергия за военно формирование 46690 - Пловдив
Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС
Доставка на уреди и материали за домакинството - включително кухненско оборудване
Доставка на строителни материали - 29.08.2016 г.
Доставка на уреди и материали за водопровод и баня- 11.08. 2016 г.
Доставка на Контейнери
Минали процедури 2015 г.
Минали процедури 2014 г.
Вътрешни правила за обществени поръчки
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени