ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Минали процедури 2016 Минали процедури 2015 г.
КЛИМАТИЦИ
Стендове за изпитване и регулиране на системите и оборудване на ППС
КЛИМАТИЦИ - ОТТЕГЛЕНА
МОНИТОРИ
УСТРОЙСТВО ЗА НАСОЧВАНЕ НА ПОТОЦИ
ЛИЦЕНЗИРАН СОФТУЕР ЗА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО КОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ
РАЗШИРЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО КОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА
Доставка на комутиращи устройства за обмен на информация
Доставка на софтуер за обработка на геопространствена информация
Доставка на мобилна система за симултанен превод
Доставка на телевизионни приемници
Преобразувател на напрежение тип 1 за ММСР и MCP-R-Force ML6000
Токоизправител за радиостанции „Харис”
Акумулаторни батерии за радиостанции
Транспортиране на личния състав на военни формирования 52590, 54100 и 22130 - район Кабиле, 24620 - Свобода, 22280 - Корен и 28880 - Белене до месторабота и обратно
Сервизна поддръжка на автомобилна техника
Електроматериали, принадлежности и други
Доставка на строителни материали - открита процедура
Резервни части и консумативи за автомобили/ППС - открита процедура
Резервни части и консумативи за автомобили
Обществена поръчка по чл. 14, ал.7 ОТ ЗОП с предмет
Доставка на природен газ
Ремонт на сграда N192 във военно формирование 46700 - Сливен
Автомобилни гуми
Доставка на Автомобилни гуми
Строителни материали
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени