НОВИНИ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 533
  С цел максимално усвояване на картите за почивка сезон „ЗИМА 2022/2023“, в командването на Сухопътните войски ще се организира допълнително разпределение на неусвоените карти, в което могат да участват военнослужещи от всички военни формирования.
  Кандидатите следва да отговарят на следните условия:
  да са от състава на Сухопътните войски; да не са одобрени за друга карта за почивка за сезон „ЗИМА 2022/2023“; броя на почиващите да не надвишава броя на местата за настаняване. В срок до 05.09.2022 г. (включително) кандидатите за карта за почивка следва да предоставят информация за трите имена на титуляра, ЕГН, месторабота, звание, телефон за връзка, имейл адрес и данни за броя на членовете на семейството (статут, три имена, ЕГН и възраст на ... още
  С цел максимално усвояване на картите за почивка сезон „ЗИМА 2022/2023“, в командването на Сухопътните войски ще се организира допълнително разпределение на неусвоените карти, в което могат да участват военнослужещи от всички военни формирования.
  Кандидатите следва да отговарят на следните условия:
  да са от състава на Сухопътните войски; да не са одобрени за друга карта за почивка за сезон „ЗИМА 2022/2023“; броя на почиващите да не надвишава броя на местата за настаняване. В срок до 05.09.2022 г. (включително) кандидатите за карта за почивка следва да предоставят информация за трите имена на титуляра, ЕГН, месторабота, звание, телефон за връзка, имейл адрес и данни за броя на членовете на семейството (статут, три имена, ЕГН и възраст на ... още
  С цел максимално усвояване на картите за почивка сезон „ЗИМА 2022/2023“, в командването на Сухопътните войски ще се организира допълнително разпределение на неусвоените карти, в което могат да участват военнослужещи от всички военни формирования.
  Кандидатите следва да отговарят на следните условия:
  да са от състава на Сухопътните войски; да не са одобрени за друга карта за почивка за сезон „ЗИМА 2022/2023“; броя на почиващите да не надвишава броя на местата за настаняване. В срок до 05.09.2022 г. (включително) кандидатите за карта за почивка следва да предоставят информация за трите имена на титуляра, ЕГН, месторабота, звание, телефон за връзка, имейл адрес и данни за броя на членовете на семейството (статут, три имена, ЕГН и възраст на ... още
  С цел максимално усвояване на картите за почивка сезон „ЗИМА 2022/2023“, в командването на Сухопътните войски ще се организира допълнително разпределение на неусвоените карти, в което могат да участват военнослужещи от всички военни формирования.
  Кандидатите следва да отговарят на следните условия:
  да са от състава на Сухопътните войски; да не са одобрени за друга карта за почивка за сезон „ЗИМА 2022/2023“; броя на почиващите да не надвишава броя на местата за настаняване. В срок до 05.09.2022 г. (включително) кандидатите за карта за почивка следва да предоставят информация за трите имена на титуляра, ЕГН, месторабота, звание, телефон за връзка, имейл адрес и данни за броя на членовете на семейството (статут, три имена, ЕГН и възраст на ... още
  На 7 април формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от батальон за защита на силите, от състава на 2 Тунджанска механизирана бригада, разузна  и унищожи невзривен 122 мм артилерийски снаряд с взривател, открит в село Хаджидимитрово, област Стара Загора.
  Формированието, в състав от 4 военнослужещи и 1 цивилен служител с ръководител  ст. сержант Стоян Митев, действа на основание отправено искане от МВР и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.
  Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени