ЗА ВОЕННАТА ПРОФЕСИЯ
Лица завършили граждански училища се приемат на военна служба след провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице на основание чл. 4, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. В заповедта се определят длъжностите за които се провежда конкурса, условията, редът, мястото и времето за провеждане на конкурса, длъжностното лице отговорно за провеждането на конкурса, както и необходимите документи за кандидатстване. Конкурсът се обявява в агенцията по заетостта и  на интернет страницата на Министерството на отбраната. Кандидатите за професионални войници подават заявление във Военните  окръжия по местоживеене до длъжностното лице отговорно за провеждането на конкурса. Към заявлението прилагат необходимите документи съгласно условията на обявата.   Кандидатите за войници трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, а именно: да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват. да не са по-възрастни от 40 години; да са годни  за военна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; да нямат друго гражданство; да не са освобождавани от военна ... още
"Не си ли мислил, да станеш военен? Това е повече от една добре платена държавна работа, това е една почтена професия, която ще ти помогне да развиеш дисциплина, да повишиш квалификацията си, и да участваш в нещо по-голямо и значимо, ще служиш на страната си, както дядо ти и аз сме го правили. "
Така започва един от многото подобни разговори между бащи и техните пораснали деца в търсене на" правилната посока в житейския път ".
Тази рубрика има за цел да ви изясни това, което се крие зад много подобни разговори. Първите коментарите може би ще се въртят около това, че военната служба се е превърнала "просто в работа", но ние ще се опитаме да ви убедим, че тя наистина е призвание за разлика от много други професии.
Военната професия като призвание
Макар че последните тенденции за понижаване рейтинга на военната професия са тревожна, има достатъчно доказателства, че военният начин на живот остава призвание. Един от критериите за избор на тази професия е "чувството за отговорност към нещо по-голямо от индивида." Ако военнослужещ бъде попитан какво значение има за неговата работа общественото мнение, той ще отговори:
„Защитата на тази страна е твърде важна, за да бъде оставена в ръцете на обикновени наемници. Ако защитниците на нацията не са членове на една важна институция, като Армията и ако тази институция не е уважавана от данъкоплатците и политическите лидери, ако не се разбира ... още
Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени