Днес, 20 май, в 17.00 ч., формирование за овладяване и /или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на 2-ра механизирана бригада, с ръководител капитан Росен Русанов, бе задействано с цел разузнаване и унищожаване на силно корозирал 122 мм снаряд, открит под жп прелез в коритото на р. Стара река, в землището на гр. Казанлък.
          Военнослужещите действат на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.
На 23.04.2019 г., формированието за овладяване и /или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от Десети механизиран батальон-Враца, от състава на Бригадното командване, с ръководител старши лейтенант Петър Петров, разузна и унищожи един брой силно козирала граната тип „Лимонка”, открита в град Видин.
Формированието води разузнаване, транспортиране и унищожаване на открития невзривен боеприпас в продължение на 1 час. Военнослужещите са действали на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов.
Днес, 18 април,  формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от 31 механизиран батальон – Хасково от състава на 2-ра механизирана бригада, с ръководител капитан Слави Красев, разузна и унищожи отбранителна ръчна граната Ф-1, открита в гр. Харманли, обл. Хасково.
В продължение на 4 часа формированието води разузнаване, транспортиране и унищожаване на открития боеприпас.
Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.
Вчера, 04.03.2019 г., военнослужещи от 55 инженерен полк – Белене от формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси, с ръководител старши лейтенант Милен Сотиров, извършиха разузнаване и транспортиране на 9 противотанкови мини, открити в с. Ясен, област Плевен, в близост до железопътната линия Плевен-София.
След транспортирането и безопасното им съхранение, днес, 5 март, при стриктно спазване на мерките за безопасност те бяха унищожени на полигон „Взривни работи и фортификация” на полка.
На 19 февруари, формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от Трети механизиран батальон- Благоевград от състава на Бригадното командване, с ръководител капитан Борислав Войнов, разузна и унищожи силно корозирал 122 мм осколочно-фугасен артилерийски снаряд с взривател, открит в местността „Дъбовец“, в землището на град Банско.
В продължение на 4 часа формированието води разузнаване, транспортиране и унищожаване на открития боеприпас.
Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.
Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени