На 30.05.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 - София от Сухопътните войски с ръководител капитан Петър Трайков извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. бронебоен снаряд, открит на ул. “Хан Омуртаг” № 16 в гр. София.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени