На 31.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52740 - Хасково от Сухопътните войски с ръководител ст. сержант Иван Христозов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. ръчна отбранителна граната, открита  в частен имот в с. Преславец, община Харманли.
На 18.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 52590 - Ямбол с групов ръководител капитан Димитър Дренски откри и разузна 11 бр. противотанкови мини Ба III, открити в района на гранична пирамида № 176 и в сградата на застава „Странджа”.
На 15.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София от Сухопътните войски с ръководител капитан Димитър Павлов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. ръчна отбранителна граната, открита  в мазета на бл. 68, вх. 1 в ж. к. “Гоце Делчев” на гр. София.
На 09.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 22220 - Сливен от Сухопътните войски с ръководител старши лейтенант Михаил Попов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит в двора на търговско дружество “Кондор Ауто” ЕООД на ул. “Самуиловско шосе” в гр. Сливен.
На 09.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 34750 - Карлово с ръководител майор Христо Дъбов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. бронебойно - трасиращ снаряд, открит при селскостопанска дейност в земеделски масив в местността “Кър Алан”, северно от с. Анево, община Карлово.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени