На 09.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 22220 - Сливен от Сухопътните войски с ръководител старши лейтенант Михаил Попов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит в двора на търговско дружество “Кондор Ауто” ЕООД на ул. “Самуиловско шосе” в гр. Сливен.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени