На 09.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 34750 - Карлово с ръководител майор Христо Дъбов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. бронебойно - трасиращ снаряд, открит при селскостопанска дейност в земеделски масив в местността “Кър Алан”, северно от с. Анево, община Карлово.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени