На 23.07.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 52740 - Хасково с групов ръководител капитан Слави Красев унищожи 82 мм артилерийска мина, силно корозирала, със взривател, открита на кръстовището между бул. „Освобождение” и ул. „Лонгоза” в гр. Хасково.
На 22.07.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 26400 - Благоевград с групов ръководител капитан Борислав Войнов унищожи 9,8 кг взривно вещество „Амонит - 6”, 1557 бр. капсул детонатори и 159 м' огнепроводен шнур, открити при разчистване на къща в с. Петрово, общ. Сандански, обл. Благоевград.
На 10.07.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 28610 – София с групов ръководител капитан Димитър Павлов унищожи 1 (един) брой ръчна граната, тип „Бухалка”, открита на таванско помещение в частен дом в с. Долна Мелна, обл. Перник.
На 06.07. и 07.07.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 - София от Сухопътните войски с ръководител капитан Димитър Павлов извърши разузнаване и унищожаване на 4 бр. ръчни гранати и 106 бр. патрони, открити в частен дом на ул. “Пчела” № 1 в гр. София.
Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени