На 23.07.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 52740 - Хасково с групов ръководител капитан Слави Красев унищожи 82 мм артилерийска мина, силно корозирала, със взривател, открита на кръстовището между бул. „Освобождение” и ул. „Лонгоза” в гр. Хасково.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени