На 10.07.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 28610 – София с групов ръководител капитан Димитър Павлов унищожи 1 (един) брой ръчна граната, тип „Бухалка”, открита на таванско помещение в частен дом в с. Долна Мелна, обл. Перник.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени