На 25.09.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия № 9 от военно формирование 54060 - Шумен с ръководител капитан Ангел Иванов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит при изкопни работи на ул. “Ришки проход” в гр. Смядово, област Шумен.
На 13.09.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) № 4 от състава на военно формирование 28880 – Белене с групов ръководител старши лейтенант Марин Станчев унищожи 1 бр. 160-мм снаряд, открит по време на изкопни работи за полагане на оптичен кабел на ул. „Стара планина” № 6 в гр. Плевен.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени