На 13.09.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) № 4 от състава на военно формирование 28880 – Белене с групов ръководител старши лейтенант Марин Станчев унищожи 1 бр. 160-мм снаряд, открит по време на изкопни работи за полагане на оптичен кабел на ул. „Стара планина” № 6 в гр. Плевен.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени