На 15.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София от Сухопътните войски с ръководител капитан Димитър Павлов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. ръчна отбранителна граната, открита  в мазета на бл. 68, вх. 1 в ж. к. “Гоце Делчев” на гр. София.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени