Личен състав от формированиe за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) на 42 механизиран батальон – Ямбол от състава на Втора механизирана бригада  извърши разузнаване и унищожаване на невзривен боеприпас в късния следобед на 12.03.2018 г., открит в района на местността „Баира” край град Стралджа, Ямболска област.
Действията на военнослужещите се ръководеха от капитан Димитър Дренски.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени