На 09.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 22220 - Сливен от Сухопътните войски с ръководител старши лейтенант Михаил Попов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит в двора на търговско дружество “Кондор Ауто” ЕООД на ул. “Самуиловско шосе” в гр. Сливен.
На 09.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 34750 - Карлово с ръководител майор Христо Дъбов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. бронебойно - трасиращ снаряд, открит при селскостопанска дейност в земеделски масив в местността “Кър Алан”, северно от с. Анево, община Карлово.
На 09.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 54990- Враца от Сухопътните войски с ръководител старши лейтенант Калоян Методиев извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит в района на язовир “Огоста” от гражданин и пренесен от него в дома му на ул. “Елин Пелин” № 16 в гр. Монтана.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени