Днес, 20 май, в 17.00 ч., формирование за овладяване и /или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на 2-ра механизирана бригада, с ръководител капитан Росен Русанов, бе задействано с цел разузнаване и унищожаване на силно корозирал 122 мм снаряд, открит под жп прелез в коритото на р. Стара река, в землището на гр. Казанлък.

          Военнослужещите действат на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени