На 05.04.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София от Сухопътните войски с ръководител капитан Петър Трайков извърши разузнаване и унищожаване чрез загробване на 1 бр. ръчна отбранителна граната (учебна), открита при почистване коритото на р. Банишка, срещу бл. 433 в ж. к. “Младост - 4” на гр. София.
На 04.04.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 44200 – Стара Загора от Сухопътните войски с ръководител капитан Росен Русанов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит  в частен имот в с. Пряпорец, област Стара Загора.
 
На 04.04.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52590 – Ямбол от Сухопътните войски с ръководител капитан Димитър Дренски извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. ръчна отбранителна граната, открита  в навес до частен имот в с. Лалково, област Ямбол.
На 31.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52740 - Хасково от Сухопътните войски с ръководител ст. сержант Иван Христозов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. ръчна отбранителна граната, открита  в частен имот в с. Преславец, община Харманли.
На 18.03.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 52590 - Ямбол с групов ръководител капитан Димитър Дренски откри и разузна 11 бр. противотанкови мини Ба III, открити в района на гранична пирамида № 176 и в сградата на застава „Странджа”.
Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени