На 05.04.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София от Сухопътните войски с ръководител капитан Петър Трайков извърши разузнаване и унищожаване чрез загробване на 1 бр. ръчна отбранителна граната (учебна), открита при почистване коритото на р. Банишка, срещу бл. 433 в ж. к. “Младост - 4” на гр. София.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени