На 04.04.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 44200 – Стара Загора от Сухопътните войски с ръководител капитан Росен Русанов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит  в частен имот в с. Пряпорец, област Стара Загора.

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени