На  7 юни формирование за овладяване и /или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на 78-ми батальон за осигуряване бе задействано с цел разузнаване и унищожаване на 77 мм. фугасна граната, открита при изкопни дейности в частен имот в с. Клисура, Софийска област.
          Военнослужещите са действали на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.
 
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени