На 04.04.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52590 – Ямбол от Сухопътните войски с ръководител капитан Димитър Дренски извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. ръчна отбранителна граната, открита  в навес до частен имот в с. Лалково, област Ямбол.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени