На 12.06.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София от Сухопътните войски, с ръководител старши лейтенант Иван Панайотов унищожи 1 бр. ръчна настъпателна граната, открита забита в земята на брега на микроязовир край с. Дивотино, област Перник
На 12.06.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 26400 – Благоевград от Сухопътните войски, с ръководител капитан Борислав Войнов унищожи 1 бр. мина за минохвъргачка, открита при събаряне на стара сграда на ул. “Любен Каравелов” № 14 в гр. Дупница, област Кюстендил.
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени