На 25.06.2013г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София от Сухопътните войски, с ръководител капитан Петър Трайков унищожи 1 бр. бронебойно – трасиращ снаряд, открит в частен имот на ул. “Ягода” № 2 в с. Бистрица край гр. София.
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени