На 12.06.2013 г. Център за подготовка на специалисти – Сливен ще бъде домакин на заключителния етап на прегледа на любителското художествено творчество в Сухопътните войски през тази година.
От 14 до 16 часа в голямата зала на Военния клуб ще се изявят представители на Сухопътните войски от гарнизоните Стара Загора, Карлово, Пловдив, Асеновград, Белене, Сливен, Благоевград.
Председател на оценяващото жури ще бъде полковник Анатоли Димитров, началник на отдел „Личен състав” в Командването на Сухопътните войски.
Участниците ще се представят с български фолклор, патриотични и воински песни, наши и чуждестранни хитове, инструментални изпълнения и танци, хумор и артистични изяви.
Такива прегледи на любителското художествено творчество в Сухопътните войски се провеждат ежегодно. Заключителният етап е на различни места в страната, като през настоящата 2013 г., армейските таланти от Сухопътните войски ... още
Съгласно утвърдената „Програма за подготовка на военнослужещи от Сухопътните войски за придобиване на първо сержантско звание – Първи модул” от 10 юни до 12 юли 2013 г. в Център за подготовка на специалисти (ЦПС) – Сливен ще се проведе обучението на 30 войника, седем от които са жени. Те са от различни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Асеновград, Казанлък, Карлово, Пловдив, София, Стара Загора, Хасково и Шумен.
В края на обучението военнослужещите ще положат финални изпити по огнева подготовка, тактико-специална подготовка, строева подготовка и физическа подготовка.
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени