„110-ти мобилен полк за логистична поддръжка” на Сухопътните войски в гр. Пловдив от 01.07.2013 г. се реорганизира в „110-ти Логистичен полк” и започва изпълнение на задачи по нови щатно-длъжностни разписания. Това наложи редуциране на личния състав.

В тази връзка в последния работен ден на месец юни командирът на полка полковник Радослав ЯНЕВ проведе тържествено събрание. По време на събранието на освободените цивилни служители от формированието, засегнати от реорганизацията и поради придобито право на пенсия бяха изказани благодарности за всеотдайността при изпълнение на трудовите задачи.

На цивилните служители бяха връчени рекламни сувенири и Благодарствени адреси от командира на формиранието за спомен и с пожелание: „Бъдете горди със служебната си дейност в редиците на 110-ти Мобилен полк за логистична поддръжка!”

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени