В резултат на публикация в Сливен инфо от 26 юни, относно брожения сред военнослужещите от военно формирование 22220- Сливен, Командването на Сухопътните войски извърши проверка, която показа следното:
Няма напрежение и недоволство сред личния състав на в.ф. 22220 – Сливен. Войсковият живот протича нормално. Личният състав участва активно в мероприятията по прочистване на засегнатия от взривовете на складовете на фирма „Берета Трейдинг” район около село Лозенец. Учебният процес се води по план.
Няма утвърдени структурни схеми, на базата на които да бъдат изготвени длъжностни разписания.
Не е стартирана процедурата по назначаване на комисии за определяне на военнослужещите по новите длъжностни разписания.
На военнослужещите от в.ф. 22220 – Сливен е разяснена предстоящата реорганизация, правилата и реда за определянето им за съответните длъжности.
След 1 декември 2012 г. около 35% от военнослужещите във ... още
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени