В резултат на публикация в Сливен инфо от 26 юни, относно брожения сред военнослужещите от военно формирование 22220- Сливен, Командването на Сухопътните войски извърши проверка, която показа следното:

Няма напрежение и недоволство сред личния състав на в.ф. 22220 – Сливен. Войсковият живот протича нормално. Личният състав участва активно в мероприятията по прочистване на засегнатия от взривовете на складовете на фирма „Берета Трейдинг” район около село Лозенец. Учебният процес се води по план.

Няма утвърдени структурни схеми, на базата на които да бъдат изготвени длъжностни разписания.

Не е стартирана процедурата по назначаване на комисии за определяне на военнослужещите по новите длъжностни разписания.

На военнослужещите от в.ф. 22220 – Сливен е разяснена предстоящата реорганизация, правилата и реда за определянето им за съответните длъжности.

След 1 декември 2012 г. около 35% от военнослужещите във  формированието ще останат без длъжност.

След като са им разяснени правилата и изискванията за оставащите длъжности, на всички, които считат, че няма да бъдат определени за оставане на служба във формированието, им е дадена възможност да кандидатстват по регистъра за вакантни длъжности в Българската армия и в свободните такива във 2-ра и 61-ва механизирани бригади.

От целия личен състав на формированието двама офицери и един сержант,  са служили в бившата 24 Айтоска танкова бригада.

Други двама офицери и един сержант са родом от гр. Айтос, но никога не са служили в Айтоската бригада.

Тези шест военнослужещи с нищо не биха могли да повлияят на критериите за определяне на военнослужещите за длъжностите по новото длъжностно разписание.

В предстоящата работа на комисиите ще има и представители от Командването на Сухопътните войски.

В Закона за отбраната и Въоръжените сили никъде не посочено, че месторождението е фактор при определяне на кадровото развитие на който и да е военнослужещ.

В крайна сметка няма никакво значение кой къде се е родил и кой къде е служил. От значение е какво можеш и искаш или не искаш да служиш.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени