Военнослужещи от Сухопътните войски, включени в състава на Специализирана тактическа, Специализирана инженерна група, Инженерно взривна команда и две групи  за визуално претърсване и маркиране на открити боеприпаси продължават да извършват прочистване от взривни остатъци и невзривени боеприпаси в района на „Производствено-складова база за боеприпаси - Стралджа – Мараш” .
През вчерашния ден бяха открити и изнесени 51 броя невзривени боеприпаси и 100 килограма взривни остатъци. До момента разузнатата и повърхностно прочистена площ е около 600 декара. Действията на специализираните екипи направиха възможен достъпа до два пчелина в землището на село Лозенец.
Днес, 15 юни, продължава визуалното претърсване и маркирането на откритите боеприпаси в селскостопанските площи засети с трайни насаждения. Продължава и осигуряването на работата на следствието и прокуратурата в района на взрива.
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени