На 29 март 2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 34750 - Карлово с ръководител майор Христо Дъбов унищожи 3 бр. кумулативни заряди, открити в селскостопанска нива край гр. Златица, област София.
Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени