Продължава участието на модулна група от състава на Сухопътните войски в войски в ликвидиране на последиците от пожара в резервата „Бистришко бранище” в района на Витоша. Днес 11.07.2012 г., модул от военно формирование 42600-Мусачево в състав 21 военнослужещи и 3 бр. техника изпълнява дейности по ликвидиране на последствията от пожара. Ръководител на групата е майор Мариян Добрев.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени