На 30.11.2011г. 70 военнослужещи с ръководител  капитан Пламен Софрониев  от военно формирование 24490 – Асеновград взеха участие в гасенето  на пожар на горски масив до село Добралък. община Куклен, област Пловдив.
Силно пресечената местност затрудняваше действията на  пожарните коли, поради което гасенето на пожара се извърши  предимно от военнослужещите на ръка.
В резултат на бързите и адектватни действия на военнослужещите бяха спасени повече от 1000 декара дъбов горски масив.
Съвместно с военнослужещите действаха и пожарникарите от Регионална Служба Пожарна безопасност и наблюдение - Асеновград, под ръководството на началника на Службата – главен инспектор Недялко Рашков.
Днес, 01.12.2011 г. продължава официалната визита на командира на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев в командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа в гр. Хайлдеберг.  Германия.
В проведените вчера и продължилите днес разговори между командира на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев и командващия Сухопътните войски на САЩ в Европа генерал-лейтенант Марк Хъртлинг бяха обсъдени възможностите  за практическо изпълнение на Меморандума за разбирателство за оказване на поддръжка за подготовката между Сухопътните войски на САЩ в Европа и първата батальонна бойна група в нашата армия. В изпълнение на поетите досега ангажименти генерал-майор Стефан Василев и генерал-лейтенант Марк Хъртлинг  се договориха от месец януари 2012 година  българските Сухопътни войски  да изпратят един офицер в отдела за многонационална подготовка на командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа в гр. Хайлдеберг. Там той  в продължение на три ... още
На 25 ноември 2011 г. модулна група за разузнаване, идентифициране и унищожаване на открити невзривени боеприпаси oт военно формирование 28610 - София от Сухопътните войски, с ръководител старши лейтенант Иван Панайотов унищожи 1 брой авиационна бомба, открита при извършване на изкопни работи в района на сметището в кв. “Суходол” на гр. София.
В периода 29.11.- .02.12.2011 г. подразделения от състава на военно формирование 24150 – Стара Загора,  32990 – Пловдив, 22160 – Плевен и 24620 – Свобода ще проведат тактико-специални учения.
Целта на ученията е да се усъвършенстват практическите умения на командирите при организиране и водене на различни бойни действия и да се повиши полевата натренираност на военнослужещите.
По покана на командващия Сухопътните войски на САЩ в Европа генерал-лейтенант Марк Хъртлинг от 30.11. до 03.12.2011 г. командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев ще направи официално посещение в командването на Сухопътните войски на САШ в Европа в гр. Хайлдеберг.  Германия.
По време на визитата генерал-майор Стефан Василев ще се срещне и обсъди заедно с командващия Сухопътните войски на САЩ в Европа генерал-лейтенант Марк Хъртлинг възможностите  за практическо изпълнение на Меморандума за разбирателство за оказване на поддръжка за подготовката между Сухопътните войски на САЩ в Европа и първата батальонна бойна група в нашата армия. Съгласно подписаният Меморандум командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа се ангажира да окаже помощ при подготовката на военнослужещите от първата българска батальонна група, а българските Сухопътни войски поеха ангажимент да  изпращат на ротационен принцип за  обучение в американските центрове за ... още
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени