На 20.02.2012 г. от 11.00 часа, на централния площад в град Хасково  ще се проведе ритуал по тържественo посрещане на военнослужещите от 12-ти /дванадесети/ контингент от Въоръжените сили на Република България, взел участие в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина “Алтеа”.
В продължение на шест месеца 102 военнослужещи от  контингента са изпълнявали задачи по охрана на база „Бутмир”. Национален командир е подполковник Димитър Димитров, а командир на ротата е капитан Никола Тенчев от в.ф.52740-Хасково.
В ритуала ще участва командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев.
Съгласно плана за съвместната българо-американска подготовка, основен приоритет е подготовката на първата батальонна бойна група и повишаването на нивото на оперативна съвместимост между формированията от Сухопътните войски и формированията от американската армия. В тази връзка подразделение от военно формирование 34750 – Карлово ще вземе участие в периода от 16.02. до 26.03.2012 г.  в съвместно  българо-американско обучение, което ще се проведе в тренировъчните центрове на Силите на САЩ в Хохенфелс и Графенвьор. Ръководител на подразделението е подполковник Цветан Кочанков. 
Вчера, 15 февруари, по искане на  кризисния щаб в гр. Хасково, модулна група от военно формирование 52740 – Хасково, в състав от 3 военнослужещи и един товарен автомобил с висока проходимост достави храна и бутилирана питейна вода на населението в село Бисер и бутилирана вода на населението в  с. Лешниково, община Любимец.
Днес, 16 февруари, модулна група от военно формирование 52740 – Хасково, в състав от 6 военнослужещи и два товарни автомобила с висока проходимост и модулна група от военно формирование 48430 – Стара Загора, в състав от 7 военнослужещи и 2 бронетранспортьора ще продължат  да  бъдат на разположение на кризисните щабове в гр. Хасково и с. Любимец  и ще поддържат готовност за оказване на помощ на населението в наводените райони.
През вчерашния ден, по искане на областния управител на Хасково госпожа Ирена Узунова,  модулна група от военно формирование 52740 – Хасково, в състав от 6 военнослужещи и  два товарни автомобила с висока проходимост доставиха бутилирана питейна вода на населението в град Тополовград и в        с. Лешниково, община Любимец.
Днес, 15 февруари,  модулната група е на разположение на  кризисния щаб в гр. Хасково и е в готовност да се включи  в изпълнение на възникващи задачи.
Друга модулна група от военно формирование 48430 – Стара Загора, в състав от 7 военнослужещи и 2 бронетранспортьора, под ръководството на капитан Димитър  Костадинов е в готовност да окаже помощ на населението,  при постъпване на искане от кризисния щаб в гр. Свиленград.
И днес, 14 февруари 2012 г., ще  продължи участието на военнослужещи от Сухопътните войски в оказването на помощ на населението в наводнените райони на страната.
Модулна група от военно формирование 48430 – Стара Загора, в състав от 7 военнослужещи и 2 бронетранспортьора, под ръководството на капитан Димитър  Костадинов, са на разположение на кризисния щаб в гр. Свиленград и изпълняват възникващи оперативни задачи.
Друг модул от военно форвмирование 52740 – Хасково, в състав от 10 военнослужещи и два товарни автомобила с висока проходимост, по молба на областния управител на Хасково госпожа Ирена Узунова, са на разположение на кризисния щаб и са в готовност да се включат в разнасянето на хранителни продукти и медикаменти за населението в районите, засегнати от наводнението.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени