На 30.11.2011г. 70 военнослужещи с ръководител  капитан Пламен Софрониев  от военно формирование 24490 – Асеновград взеха участие в гасенето  на пожар на горски масив до село Добралък. община Куклен, област Пловдив.

Силно пресечената местност затрудняваше действията на  пожарните коли, поради което гасенето на пожара се извърши  предимно от военнослужещите на ръка.

В резултат на бързите и адектватни действия на военнослужещите бяха спасени повече от 1000 декара дъбов горски масив.

Съвместно с военнослужещите действаха и пожарникарите от Регионална Служба Пожарна безопасност и наблюдение - Асеновград, под ръководството на началника на Службата – главен инспектор Недялко Рашков.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени