На 12 април 2012 г. модулно формирование за разузнаване, идентифициране и унищожаване на открити невзривени боеприпаси oт военно формирование 28880 - Белене от Сухопътните войски, с ръководител капитан Любомир Любомиров унищожи  1 брой артилерийски снаряд от времето на  Руско - Турската война, открит в двора на “Опитна база - Комудара” към Института по фуражите в гр. Плевен.
 В изпълнение на сключения през миналата година „Меморандум за разбирателство за съвместна подготовка между определени тактически подразделения от Сухопътните войски на Българската армия и Сухопътните войски на САЩ в Европа” 100 военнослужещи от военно формирование 22180 - Казанлък с командир майор Петко Цанков заминават на съвместна ротационна подготовка в Съвместния тренировъчен център на Американската армия – Графенвьор и Хоенфелс, Германия. Там те в продължение на месец  ще тренират съвместно със своите американски колеги и ще повишат подготовката си  за участие в операции по поддържане на мира.
Съгласно месечния план на Командването на Сухопътните войски и във връзка с наближаващия Ден на Храбростта и Празник на Българската армия – 6 май, на 11.04.2012 г.  личният състав на военно формирование 22450 – София ще проведе поход. Основна цел на мероприятието е военнослужещите и цивилните служители да повишат своята физическа издръжливост.
Предвижда се по време на движението по маршрута походната колона да отдаде почит пред Паметника на падналите през войните жители на село Лозен и да достигне до манастира  „Свети Спас».
На 10 и 11 април 2012 г., 12 офицерски кандидати, старшини и сержанти от военните формирования на Сухопътни войски ще вземат участие в провеждането на българо-американски сержантски симпозиум. Той се организира от Командването на войските на САЩ в Европа и офиса за военно сътрудничество към американското посолство в София.  По време на неговото провеждане българските военнослужещи ще имат възможност да обменят опит със своите американски колеги по въпросите на обучението и професионалното развитие на сержантите.
В програмата на симпозиума е предвидено главният сержант на Сухопътните войски старшина Любомир Ламбов да представи информация за ролята и мястото на сержантите в цялостният войскови живот на Сухопътните войски.
В работата на симпозиума ще вземе участие и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев.
Съгласно годишния план на Сухопътните войски на 05 и 06.04.2012 г. в Националния военно-учебен комплекс - Горна Малина ще се проведе сбор на началниците на отделения „Личен състав” и юрисконсултите от Сухопътните войски. По време на неговото провеждане ще се обсъдят въпроси, свързани с реда и начина на извършване на организационно-щатните промени през 2012 г., съгласно нормативната уредба.
В работата на сбора ще вземе участие и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев, който ще даде указания, относно реда за определяне на военнослужещите за преназначаване на длъжност по новите длъжностни разписания.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени