На 12 април 2012 г. модулно формирование за разузнаване, идентифициране и унищожаване на открити невзривени боеприпаси oт военно формирование 28880 - Белене от Сухопътните войски, с ръководител капитан Любомир Любомиров унищожи  1 брой артилерийски снаряд от времето на  Руско - Турската война, открит в двора на “Опитна база - Комудара” към Института по фуражите в гр. Плевен.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени