На 10 и 11 април 2012 г., 12 офицерски кандидати, старшини и сержанти от военните формирования на Сухопътни войски ще вземат участие в провеждането на българо-американски сержантски симпозиум. Той се организира от Командването на войските на САЩ в Европа и офиса за военно сътрудничество към американското посолство в София.  По време на неговото провеждане българските военнослужещи ще имат възможност да обменят опит със своите американски колеги по въпросите на обучението и професионалното развитие на сержантите.

В програмата на симпозиума е предвидено главният сержант на Сухопътните войски старшина Любомир Ламбов да представи информация за ролята и мястото на сержантите в цялостният войскови живот на Сухопътните войски.

В работата на симпозиума ще вземе участие и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени