На 29.04.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 44200 – Стара Загора  от Сухопътните войски с ръководител капитан Росен Русанов унищожи 5 бр. артилерийски снаряда, 1 бр. танков снаряд и 2 бр. мини за минохвъргачка, открити при изкопни работи в рибарник северно от с. Бузовград, община Казанлък.
На 15.04.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София от Сухопътните войски с ръководител капитан Младен Грозев унищожи 1 бр. ръчна осколъчна граната, обр. 1915 г., открита в мазе на къща в махала “Банчовци” на с. Пауново, община Ихтиман.
На 09.04.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София  от Сухопътните войски с ръководител капитан Младен Грозев унищожи 1 бр. бронебойно - запалителен снаряд за автоматично оръдие, обр. 1943 г.,  открит в новостроящо се хале в северния район на Аерогра – София.
На 31.03.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София  от Сухопътните войски с ръководител капитан Васил Тодоров унищожи 1 бр. артилерийски снаряд,  открит в частна къща на ул. “Аспарух” № 7 в гр. София.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени