На 29.04.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 44200 – Стара Загора  от Сухопътните войски с ръководител капитан Росен Русанов унищожи 5 бр. артилерийски снаряда, 1 бр. танков снаряд и 2 бр. мини за минохвъргачка, открити при изкопни работи в рибарник северно от с. Бузовград, община Казанлък.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени