На 09.04.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 28610 – София  от Сухопътните войски с ръководител капитан Младен Грозев унищожи 1 бр. бронебойно - запалителен снаряд за автоматично оръдие, обр. 1943 г.,  открит в новостроящо се хале в северния район на Аерогра – София.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени