Съгласно годишния план на Сухопътните войски на 05 и 06.04.2012 г. в Националния военно-учебен комплекс - Горна Малина ще се проведе сбор на началниците на отделения „Личен състав” и юрисконсултите от Сухопътните войски. По време на неговото провеждане ще се обсъдят въпроси, свързани с реда и начина на извършване на организационно-щатните промени през 2012 г., съгласно нормативната уредба.

В работата на сбора ще вземе участие и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев, който ще даде указания, относно реда за определяне на военнослужещите за преназначаване на длъжност по новите длъжностни разписания.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени