На 15 май 2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 44200 – Стара Загора от Сухопътните войски, с ръководител капитан Йордан Йорданов унищожи 1 (един) бр. силно корозирал 100 мм. танков снаряд с взривател, до маста на реката в гр. Мъглиж, област Стара Загора.
На 14 май 2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 26400 – Благоевград от Сухопътните войски, с ръководител капитан Борислав Войнов унищожи 1 (един) бр. силно корозирал артилерийски снаряд без видими надписи и белези, в местността ”Миндело”, гр. Симитли, общ. Благоевград
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени