На 09.05.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 26400 – Благоевград с групов ръководител капитан Борислав Войнов унищожи 1 (един) брой корозирала настъпателна граната, открита в частен имот при разрушаване на сграда на ул. „Освобождение” № 62 в Благоевград.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени