На 09 май 2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от в.ф. 26600 – Благоевград от Сухопътните войски, с ръководител капитан Борислав Войнов унищожи 1 (един) бр. корозирала настъпателна граната с дървена дръжка, в частен имот, при разрушаване на сграда на ул. ”Освобождение” в гр. Димитровград.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени