На 15 май 2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 44200 – Стара Загора от Сухопътните войски, с ръководител капитан Йордан Йорданов унищожи 1 (един) бр. силно корозирал 100 мм. танков снаряд с взривател, до маста на реката в гр. Мъглиж, област Стара Загора.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени