В изпълнение на сключения през миналата година „Меморандум за разбирателство за съвместна подготовка между определени тактически подразделения от Сухопътните войски на Българската армия и Сухопътните войски на САЩ в Европа” 100 военнослужещи от военно формирование 22180 - Казанлък с командир майор Петко Цанков заминават на съвместна ротационна подготовка в Съвместния тренировъчен център на Американската армия – Графенвьор и Хоенфелс, Германия. Там те в продължение на месец  ще тренират съвместно със своите американски колеги и ще повишат подготовката си  за участие в операции по поддържане на мира.
Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени