На 18.07.2012 г. представителни подразделения от Сухопътните войски взеха участие в мероприятията за отбелязване на 175-ата годишнина от рождението на Васил Левски.
Военнослужещи от в.ф. 44220-Пловдив участваха в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на „Васил Левски” в кв. „Бунарджика” в гр. Пловдив, а  венци и цветя пред паметника на „Васил Левски” в гр. Стара Загора поднесоха военнослужещи от военно формирование 24150-Стара Загора.
В ритуала по откриване обновената паметна плоча, маркираща мястото, където през 1869 година Васил Левски основава в Плевен първия в България революционен комитет, взеха участие военносалужещи от военно формирование 22160-Плевен. Приветствия по случай отбелязването на 175 годишнината от рождението на Васил Левски и откриване на обновената паметна плоча, произнесoха кметът на община Плевен доц. д-р Димитър Стойков и доц. Милко Аспарухов - Директор на Дирекция  ... още
На 18.07.2012 г. на територията на военно формирование 32990-Пловдив се проведе оперативно съвещание по спазване на лимитната и финансова дисциплина в Сухопътните войски за първото шестмесечие на      2012 г.
В присъствието на командирите на военни формирования, техните заместници и началниците на отдели и самостоятелни сектори в Командването на Сухопътните войски, съвещанието откри командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев. В своето обръщение към присъстващите, генерал-майор Василев обяви целите на съвещанието:
- да се извърши анализ на изразходваните финансови средства, разходите на ГСМ, електроенергия, вода, топлоенергия и бойни припаси, съгласно определените бюджети и лимити за първото шестмесечие на 2012 г.;
- причините за допуснати преразходи и да се набележат мерки за тяхното ограничаване, както и анализ на допуснатите инциденти във военните формирования на Сухопътните войски и да се вземат превантивни ... още
Със занятия по конвоиране и военно-медицинска подготовка, и ситуационни тренировки за действие при попадане на импровизирани взривни устройства продължи съвместното многонационално обучение „Черноморски ротационни сили 12”.
Преминатата тематика е от особена важност за участващите в операции и мисии извън страната. Импровизираните взривни устройства са едни от най-често използваните средства в съвременните конфликти с ниска и средна интензивност, тъй като позволяват на необучени и малобройни групи да причиняват загуби на превъзхождащ ги противник без да се излагат на риск.   
Съвместното обучение „Черноморски ротационни сили 12” дава възможност на военнослужещите от участващите страни да повишат своята готовност и оперативна съвместимост, и заедно да се подготвят за предизвикателства на утрешния ден.
Съвместна българо-американска група посети вчера, 11 юли 2012 г., съвместните съоръжения на полигон „Ново село“.
От американска страна в посещението участваха Заместник-секретарят на Държавният департрамент на САЩ по европейските и евро-азиатските въпроси госпожа Мари Йованович и генерал-майор Марк Шислър, Директор на Отдел „Планиране и гражданско-военни отношения“ в Командването на силите на САЩ в Европа, както и експертен персонал, а от българска страна – Заместник-началникът на отбраната вице-адмирал Пламен Манушев.
Групата се запозна с хода на проектите по изграждането на съвместните съоръжения и посети занятия по тактическа и военно­медицинска подготовка, провеждани на полигон „Ново село“ от български, сръбски и американски военнослужещи от състава на сухопътния боен елемент на съвместното многонационално обучение „Черноморски ротационни сили 12“.
В изпълнение на третата мисия на Българската армия специализираните групи от Сухопътните войски продължават да оказват помощ на населението от село Лозенец, община Стралджа в рамките на операция „Чист хоризонт”.
140 военнослужещи включени в състава на Специализирана тактическа, Специализирана инженерна група, Инженерно взривна команда и две групи  за визуално претърсване и маркиране на открити боеприпаси, продължават да извършват прочистване от взривни остатъци и невзривени боеприпаси в района на „Производствено-складова база за боеприпаси - Стралджа – Мараш” .
През вчерашния ден, 10.07., общо разузнатата и повърхностно почистената площ е 937 дка, открити  са 253 бр. невзривени боеприпаса  и 50 кг скрап.
Днес, 11.07.2012 г. продължават дейностите по визуалното наблюдение, прочистване на участъците, транспортиране и сдаване в склада на „Берета Трейдинг” на откритите невзвривени боеприпаси и взривни ... още
Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени