На 21.11.2012 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 44200 – Стара Загора с ръководител капитан Йордан Йорданов унищожи един брой учебна противопехотна осколочна скачаща мина ПСМ – 1, открита в пристройка към къща на ул. „Света Богородица” № 63 в гр. Стара Загора.
На 21 ноември 2012 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия в състав от 3 човека, с ръководител старши лейтенант Здравко Ангелов от военно формирование 52740 – Хасково, унищожи 1 брой противопехотна скачаща мина ПСМ – 1, открита в землището на село Горно Капиново, община Кирково, област Кърджали.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени